Disclaimer

Bij het ontwerpen en samenstellen van (de informatie op) deze website hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Wij kunnen echter desondanks niet garanderen dat de op deze website opgenomen informatie te allen tijde foutloos, volledig en/of actueel, deze website altijd 24/7 beschikbaar is of de op de website aanwezige functionaliteiten altijd perfect functioneren. Gezien het voorgaande kunnen door u geen rechten worden ontleend aan deze informatie, en zijn wij niet aansprakelijk voor schade die u lijdt als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden op de website en het niet beschikbaar zijn van de website.

Alle intellectuele eigendomsrechten rechten ten aanzien van deze website, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op de geplaatste teksten en het geplaatste beeldmateriaal, berusten bij Fjord Line of eventuele derden. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder onze schriftelijke toestemming. Dit betekent onder meer dat het niet toegestaan is de op deze website geplaatste informatie zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren anders dan ten behoeve voor eigen gebruik.

Verder attenderen wij u er op dat deze website links bevat naar websites en informatie (waaronder reclame-uitingen) van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor of betrokken bij de inhoud van deze websites/ informatie van genoemde derden en niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van deze websites of informatie of de hierbij vermelde diensten of producten.

Vragen/opmerkingen

Indien u, ondanks de zorgvuldigheid die wij betrachten ten aanzien van deze website, problemen ondervindt op onze website of vragen heeft over (het gebruik van) de website, neemt u dan contact op met de klantenservice van Fjord Line.